Vytvorenie hotelovej plachty

Vytvorenie hotelovej plachty spočíva v troch základných krokoch. 

 1. Vytvorenie skupín pre plachtu = špecifiká pre plachtu (Ubytovanie - Špecifikácia pre plachtu)
 2. Vytvorenie kategórií izieb/apartmánov. 
 3. Vytvorenie jednotiek pre plachtu príslušným kategóriám. 

Vytvorenie skupín

Skupiny vám odporúčame vytvárať po poschodiach, dependance častiach hotela alebo lokalitách, v ktorých sa vaše ubytovania nachádzajú. 

 

Kategórie izieb

Pri vytvorení kategórií je najpodstatnejší spôsob ich budúceho predaja, počet pevných lôžok a počet dostupných prístelkov. Ak plánujete v inej cenovej úrovni predávať napr. izby s výhľadom hory alebo, do záhrady, tak je potrebné im vytvoriť aj samostatné kategórie izieb. 

Jednotlivé kategórie izieb je možné aj matematicky prepojiť a uľahčiť si celý spôsob cenníkov a cenotvorby do budúcna. Ako základnú izbu si môžete označiť napr. dvojlôžkovú izbu a následne vybrané kategórie môžete matematicky prepojiť absolútnou hodnotou alebo % vzťahom medzi základnou izbou a prepojenou kategóriou. 

Následne pri preuložení cien základnej izby je možné matematicky prepočítavať a automaticky nastavovať aj ceny na všetky prepojené izby. 

 

Pridávanie jednotiek 

Pridávať jednotky aj upravovať zoznam izieb a apartmánov je možné na záložke Ubytovanie - Izby - Zoznam jednotiek. V spodnej časti vytvárate novú jednotku, ktorej môžete priradiť názov, poradie v hotelovej plachte, zaradenie do špecifikácie pre plachtu a pod. 
 

 • Zobraziť - aktívna/neaktívna izba v systéme
 • Poradie - poradie izieb v hotelovej plachte
 • Názov - názov izby v internom systéme (pri online predaji sa hosťom zobrazuje názov kategórie)
 • Počet lôžok - max. počet osôb, ktoré systém pustí ubytovať na danú jednotku 
 • Kategória - kategória izby 
 • Špecifikácia - zatriedenie pre hotelovú plachtu a reporty 
 • ID XML - špecifické ID izby pre párovanie napr. so zámkovým systémom 
 • OBS - % obsadenosť danej jednotky od spustenia systému