Prvotné nastavenia rezervačného systému

Pre správne fungovanie rezervačného sytému a jeho prehľadnosť je potrebné prednastaviť základné nastavania systému, ku ktorým patrí:

 • Nastavenie distribučného kanálu
 • Nastavenie stravovania
 • Nastavenie rozlíšenia stavu rezervácii
 • Tagy

Distribučný kanál

Rezervácie hostí môžu prichádzať z rôznych strán. Môže ísť o priamy predaj, rezerváciu cez Booking.com, prostredníctvom cestovných kanselárii a podobne.

Tieto kanály môžme charakterizovať v priečinku Hotel → Distribučný kanál

Nový distribučný kanál si pridávame v spodej časti obrazovky zadaním názvu a tlačidlom "Pridať distribútora".

V ďaľších krokoch sa nastavuje:

Zobraziť: Označujeme v prípade, že je kanál aktuálny a chceme s ním pri rezerváciach pracovať

CK/AK: Aktuálne platné spolupráce s cestovnými kanceláriam a agentúrami

Firemný cenník: Využívame, ak máme stálych klientov, s ktorými sme sa dohodli na určitých pevných cenách za pobyt.

Nastavujeme ho v priečinku "Firemný cenník", kde si zadáme:

 1. Typ stravy pre konkrétneho distribútora
 2. Obdobie, kedy budú ceny pre distribútora platiť
 3. Ceny platné pre konkrétne typy izieb. V prípade, že ceny nezadáme, budú sa ťahať zo základného cenníka
 4. Nakoniec nastavenia uložíme

Stav rezervácie: Automatické zobrazovanie stavu rezervácie pri konkrétnom distribútorovi. Napríklad v prípade, že spolupracujeme s portálmi, ktorých rezervácie sú hradené automaticky vopred, je možné si túto funkciu zobrazovania vopreduhradenej rezervácie zautamtizovať.

Detail: Vstup do konkrétnych nastavení distribučného kanálu

Tu si konkrétne nastavujete "Stav rezervácie" , ktorý sa má zobrazovať pri tomto distribučnom kanále a Obrázok (ikonu), ktorý bude na prvý pohľad na plachte poskytovať informáciu o type distribučného kanálu 

Odstrániť: Jednoduché odstánenie distribútora, ktorého už nevyužívame.

Stravovanie

Pre rezerváciu ubytovania je potrebné určiť hosťovi aj typ stravy, ktorá sa k pobytu vzťahuje. Typy stravy nastavujeme v priečinku Hotel → Stravovanie

Základným typom stravy sú : Raňajky, polpenzia, prípadne pobyt bez stravy

Nový typ stravy zadávame v spodnej časti obrazovky a potvrdením ikony "Pridať stravovanie"

Následne si pri konkrétnom type stravy nastavujeme:

 1. Či sa nám má typ stravy zobrazovať v ponuke rezervácie a v akom poradí
 2. Default: Automatický prednastavaný typ stravy pri každej rezervácii
 3. Ktorá z formy výdaja stravy pre jednu osobu sa má zobrazovať ako informácia pre reštauráciu. Napríklad: Polpenzia zahŕňa v sebe raňajky a večeru

Stav rezervácii

Pre dobrú čítateľnosť z plachty sú v systéme prednastavené farebné rozlíšenia stavu rezervácii. Tie sa dajú prispôsobovať podľa potrieb ubytovacieho zariadenia.

Do nastavení sa dostaneme cez priečinky Hotel → Stav

Nový typ stavu zadávame v spodnej časti obrazovky a potvrdením ikony "Pridať stav"

Následne určujeme farbu rezervácie, v ktorej sa bude zobrazovať v prípade konkrétneho stavu. Odporúčame vybrať farby sýte, aby bol text na rezerváciach dobre viditeľný. Pri uhradených rezerváciach sa používajú farby pozitívne (zelená), na neuhradenú rezerváciu upozorňuje farba červená.

Pre využitie v manažérskych reportoch môžme využiť check box "nezáväzné", kedy nás napr. pri Opcii systém upozorní, že očakávané tržby ešte nie sú 100% isté, lebo rezervácia nie je potvrdená.

Tagy

Tagy sa využívajú pre marketingové riadenie a rozhodovanie. Pri prvotnom nastavovaní rezervačného systému si môže zariadenie určiť typy pobytov "Tagy" , ktorých využívanosť sa bude v období sledovať.

 

Nový Tag sa pridáva klasicky v spodnej časti obrazovky pridaním názvu Tagu a jeho uložením.

Následne môže recepčný pracovník pri každej rezervácii prideliť pobyt k určitému typu - k určitému Tagu určením typu pobytu: