PayMaster

PayMaster

Externý otvorený účet, na ktorý sa dajú zhromažďovať položky všetkých využitých služieb z viacerých stredísk v rámci prevádzky.

V tomto účte je možné vytvoriť zálohovú faktúru pred uskutočnením akcie a vyúčtovať všetky služby po ukončení akcie, prípadne sa konci zúčtovacieho obdobia.

Vytvorenie PayMastra

1. Paymaster sa dá vytvoriť buď priamo v záložke Pokladňa → PayMaster → Pridať vložením názvu otvoreného účtu

 

2. ​Vytvorením paymastra z kongresového modulu cez Záložku Kongres → Pridať podujatie → Paymaster: Vytvoriť

Pri príprave cenovej ponuky v kongresovom module, po jej odsúhlasení a po prijatí zálohovej platby si vytvoríte z plánovanej akcie externý účet - PayMaster a v ňom vytvárate Zálohovú faktúru k prijatej platbe, naťažujete dodatočné položky pokladne za poskytnuté služby počas akcie a vytvárate vyúčtovaciu faktúru.

Paymaster teda slúži na zúčtovanie akcie naplánovanej v kongresovom module.

 

Práca s PayMastrom

Položky do Paymastra sa dajú nahodiť viacerými spôsobmi:

  1. Priamo v účte PayMaster

  2. Prostredníctvom externých pokladní

  3. Z účtov rezervácii

 

1. Práca priamo v účte 

Do PayMastra sa dostanete cez záložku Pokladňa → PayMaster 

Dostanete sa do zoznamu už existujúcich PayMastrov, alebo si vytvoríte nový pomocov záložky Pridať.

 

Následne viete do tohto účtu naťažovať položky na zúčtovanie podľa dátumov využiatia daných služieb.

Položky vkladáte prostredníctvom zadania názvu položky (napr. prenájom priestorov) a zadaním ceny poskytovanej služby

V tomto "externom účte" môžete vystavovať Zálohovú faktúru pri prijatí platby a na konci podujatia vyúčtovať služby v účte prostredníctvom Vyúčtovacej faktúry.

Pri zálohovej faktúre vyberáte Zálohovú faktúru a vypisujete sumu prijatých platieb do koloniek podľa výšky daňovej sadzby a stláčate Vytvoriť faktúru

Vyúčtovaciu faktúru vytvárate výberom Vyúčtovacia faktúra,  odkliknutím vytvorenej zálohovej faktúry, ak idete odpočítavať z faktúry zálohu a stláčate Vytvoriť faktúru

2. Nahadzovanie položiek do PayMastra cez externé pokladne

Ak už existuje Paymaster, objaví sa na všetkých pokladňach na prevádzke (Reštaurácia, bar, wellness, fitness.....)

Po nahodení položiek napr. v reštaurácii sa účet zašle do konkrétneho Paymastra pomocou tlačidla "PayMaster"

V tejto záložke sa obsluhujúcemu zamestnancovi ponúknu všetky aktívne Paymastre a nájdením konkrétneho sa položky odpisujú zo skladu a naťažujú do externého účtu.

Ak by náhodou došlo k omylu a položky zamestnenec naťažil na zlý externý účet, vždy sa dajú presunúť.

Priamo v externom účte vyberiete položku, ktorú chcete presúvať a pod položkami nájdete a vyberiete Paymaster, do ktorého sa majú položky presunúť

3. Práca s PayMastrom priamo v rezervíácii

Ak si pobyt nehradí hosť ubytovaný na izbe, ale ide o rezerváciu, ktorá sa bude hradiť neskôr spoločne s inými využitými službami (prenájom, doplnové služby, konzum v reštaurácii....), viete položky zaúčtované na izbe presúvať do externého účtu.

V detaile rezervácie → Peňaženka → vyberiete, ktoré položky (ak nie všetky) sa majú presunúť mimo rezervácie na konktrétny PayMaster → Presunúť