Ako sprárovať ID rejtov a izieb medzi Ellipse a portálom Booking.com

Pri párovaní izieb a rejtov (cenových kategórií) je potrebné identifikovať ID izby a ID rejtu v extranete portálu Booking.com a následne tieto ID nastaviť v systéme Ellipse.

Aktivácia online predaja 

Platí podmienka, že medzi Ellipse a Bookingom sa synchronizujú tie kategórie izieb, ktoré sú aktívne a majú aktívny online predaj, čiže na zozname izieb aktívne prvé dva checkboxy "zobraziť" a "web booking". 

Párovanie izieb

V extranete Bookingu v záložke Ceny a dostupnosti - Kalendár je pri každej aktívnej izbe dostupné a viditeľné ID izby. 

Toto ID si jednoducho skopírujete a vložíte v Ellipse v záložke Booking - Ceny a dostupnosť. Po kliku na ikonku "plus" sa vám rozbalia dostupné nastavenia. ID izby vkladáte do inputu Room ID.

 

Cenové kategórie - rejty 

Cenové kategórie nájdete v Booking.come v záložke Ceny a dostupnosť - Cenové kategórie. 

Booking ponúka možnosť buď cenovú kategóriu prepojiť s Ellipse cez ID rejtu alebo je možné  používať tzv. prepojené cenové kategórie, ktoré sa iba matematicky odvodzujú od existujúceho rejtu v extranete. To či sa daná cenová kategória prenáša z Ellipse alebo je odvodená, vidíte v treťom stĺpci. 

 

IDčko cenovej kategórie je potrebné rovnako prepojiť a uložiť v Ellipse. V záložke ceny a dostupnosť pri konkrétnej izbe sa pod hlavným kalendárom nachádzajú nastavenia cenových kategórií. Kliknutím na ikonu "plus" sa vám opäť rozbalia nastavenia a môžete nastaviť a uložiť ID cenovej kategórie, ktorú chcete s portálom Booking.com prepojiť. 

 

Po nastavení rejtov a ID sa do Booking.comu neodošlu ceny automaticky. Akciou na odoslanie cien je buď preuloženie hlavného kalendára v záložke Ceny a dostupnosť alebo pri zmenách v Hromadnej editácii. V noci sa vykonáva update cien na najbližší pol rok automatizovane. Ak si chcete preveriť, či sa odvodené cenové kategórie posielajú do portálu, odporúčame preuložiť pár mesiacov pod hlavným kalendárom a po pár minutách prekontrolovať extranet v Bookingu.