iCal synchronizácia dostupnosti

Prepojenie a obojstranná synchronizácia dostupnosti vašich ubytovacích jednotiek s externými portálmi je možná aj cez tzv. iCal - elektronický kalendár. Systém Ellipse umožňuje:

  • import iCal linku pre prenos nových rezervácií
  • export iCal linku pre aktualizáciu dostupností na portály

Export dostupnosti

Vašu aktuálnu dostupnosť si môže externý portál kedykoľvek aktualizovať cez iCal link, ktorý nájdete v záložke Ubytovanie - Izby - Zoznam jednotiek - iCal. Pre každú jednotku v systéme je dostupný jedinečný link pre aktualizáciu dostupnosti. V prípade ak potrebujete pre import súbor s koncovkou ics, za adresu doplnte ical.ics ( .../api/ical/room/QVJHSC9GMVA1MVAxMURDOFdGc3RxUT09/)

Import iCal dát - kalendár pre import

Ak chcete z externých portálov aj aktualizovať nové rezervácie a ukladať ich do plachty, systém umožňuje uložiť externý iCal link z portálu, ktorý zavoláme každých 15 minút a zaktualizujeme nové rezervácie. Pre každý portál a samostatný iCal link odporúčame vytvoriť v záložke Hotel - Distribučný kanál aj konkrétny typ portálu, ktorý stojí za konkrétnym iCalom. 

Link pre import nových rezervácii si môžete uložiť pre každú jednotku v záložke Ubytovanie - Izby - Zoznam jednotiek - Detail - iCal.