Prepojenie s portálom Booking.com

Pre správne prepojenie s portálom booking.com je potrebné požiadať o prepojenie v samotnom extranete booking.comu. V záložke účet - Poskytovateľ prepojenia vyhľadáte poskytovateľa HORECA GROUP - Ellipse Cloud. 

Po vyhľadaní, potvrdíte povinné súhlasy. 

Poskytnutie prístupu do extranetu

Pre správne namapovanie a kontrolu cenových kategórií nám v záložke Účet - Spravovať a pridať používateľa priradíte právo k prístupu do vášho konta na bookingu. 

Po verifikácii, vyberte vpravo hore pridať používateľa. 

V popup okne vyberte "existujúceho používateľa" a vypíšte názov nášho konta a e-mailovú adresu nasledovne. 

Po splnení týchto krokov, nám prídu pozvánky a notifikácie od portálu a dokončíme prepojenie.