Pridanie pečiatky do faktúr

Do exportovaných PDF dokumentov - hotelový účet, faktúry je možné pridať pečiatku a podpis. 

Vytvorenie png súboru

Vašu pečiatku aj s podpisom vytvorte na čistý biely papier. Odfoťte si ju do mobilu v čo najväčšej kvalite alebo vytvorte scan na skeneri. Snažte sa fotografiu vyhotoviť na čo najčistejšom bielom pozadí a na dennom svetle, aby ste sa vyhli nežiadúcim tieňom a žltému svetlu zo žiaroviek. Zhotovenú fotku nahrajte do počítača, môžete upraviť v editore na odstránenie pozadia v prípade potreby. V ideálnom prípade máte k dispozícii PNG súbor s transparentným pozadím. Alebo postačuje JPG súbor s čistým bielym podkladom, aby pridaná pečiatka do faktúry veľmi "nesvietila" s tmavším pozadím. 

Nahratie do Ellipse

V záložke Nastavenia - Základné nastavenia je v spodnej časti možné nahrať vytvorený súbor s pečiatkou a podpisom. Ak je pečiatka uložená, tak ako ju v nastaveniach vidíte ju už bude systém automaticky pridávať do generovaných PDF účtov a faktúr. 

Vytvorené faktúry alebo hotelové účty následne pridávajú pečiatku do generovaných súborov. Napr. takto: