Práca so systémom Ellipse Cloud

Vítame Vás na stránkach určených pre návody na používanie, videonávody a dokumentáciu k prepojeniu systému Ellipse Cloud. 

Sekcia Ellipse Cloud návody je určená pre usmernenia a návody pre správne využívanie systému, jednotlivé nastavenia, aktivácie modulov, automatizácii a pod. 

Sekcia API komunikácia je určená pre developerov a externých partnerov a dokumentuje možnú obojstrannú komunikáciu medzi systémom Ellipse a tretími stranami.