Dostupné API volania pre Ellipse Cloud

Každé prepojenie prostredníctvom API je viazané výhradným súhlasom poskytovateľa systému.