Nastavenie a sledovanie výnosov

Pre komplexný súhr výnosov za konkrétne obdobie slúži report Výnosy v časti Reporty. 

Report výnosov berie do úvahy nie len zúčtovania pobytov v rezerváciach, ale aj faktúry vystavené v paymastroch, či doklady vystavené na iných oddelených strediskách reštaurácie, wellnessu a podobne.

 

V tejto časti reportov je možné vybrať si z dvoch základných reportov:

1. Prehľad výnosov (čisté výnosy za obdobie, pri ktorých sa nezohľadňuje prijatá záloha)

2. Prehľad výnosov a záloh (výnosy za obdobie, kde sa berie do úvahy aj prijatá záloha, ktorá ponižuje výnos v reálnom období zo záloh v minulom)

 

Nastavenia pokladne

Pre správne výkazy výnosov sú veľmi dôležité prvé nastavenia výnosových stredísk, nastavenia kategórii a položiek.

Postup

1. V záložke Pokladňa → Kategórie → Výnosové strediská- nastavenie si viete vytvoriť názvy výnosových stredísk.

Vložením názvu strediska pridávate nové stredisko.

2. Po vytvorení stredísk viete k vytvoreným kategóriam pokladne priradiť stredisko, na ktorom budete výnos konkrétnej kategórie sledovať.

V záložke Pokladňa → Kategórie → Výnosové strediská priraďujete kategóriu pokladne ku konkrétnemu stredisku (napr. Denné menu = stredisko Reštaurácia, Jóga = Wellness a pod.)

 

Pri nastavovaní pokladne je teda dôležité, aby každá vytvorená kategória mala svoje stredisko. Nemala by nastať situácia, kedy katagória bude označená v stĺpci "Nenastavovať"

V takomto prípade sa položky, v tejto kategórii vo výnosových prehľadoch nezobrazia.

 

Výnosy

Reporty výnosov zohľadňujú všetky položky zúčtované na pokladni, ktoré prešli e-kasou a položky, ktoré boli vyúčtované vo faktúrach. Pri faktúre sa zohľadňuje dátum dodania.

  • Pri vytváraní prehľadov si určujete obdobie, pre ktoré výnosy idete sledovať. 
  • Výnosy sa generujú za celú prevádzku, alebo si môžte vybrať, na ktorej pokladni  idete výnosy sledovať:

  • Ak si želáte sledovať výnosy len konkrétnych faktúr, viete si vygenerovať len konkrétny fakturačný rad:

Po zadaní parametrov Vám systém vygeneruje zostavu, ktorú viete vytlačiť alebo vyexportovať do xml súboru a ďalej s ňou pracovať:

1.Stĺpec - STREDISKO - názov strediska podľa nastavenia v pokladni

              - VÝNOSOVÝ ÚČET - zobrazujú sa čísla účtov , ak sú kategóriam nastavené analytické účty pre výnosy 

2.Stĺpce "EKASA" - súhrn výnosov zúčtovaných položiek na dokladoch prostredníctvom e-kasy

3.Stĺpce "FA" - súhrn výnosov zúčtovaných položiek vo faktúrach

4.Stĺpce "CELKOM" - súhrn výnosov zúčtovaných prostredníctvom dokladov aj faktúr 

 

Hlavným rozdielom medzi reportami Prehľad výnosov a  Prehľad výnosov a záloh je zohľadňovanie zálohových faktúr.

 

1. Prehľad výnosov

Výnosový report zohľadňuje všetky výnosy prevádzky, predaje v ekasách, vyfakturované služby a tovar. Zohľadňuje doklady uzavreté fiškálne v ekase v sledovanom období a faktúry s dátumom dodania v sledovanom období. Abstrahuje od prijatých a uplatnených zálohových platieb a darčekových poukazov, ich nákup aj uplatnenie, zobrazuje čité výkony prevádzky.

Pre potreby podrobnejších informácii o výnosoch pokladní v reporte slúži report v časti Reporty → Pokladňa →27. Prehľad tržieb v pokladni, kde nájdete podrobný rozpis položiek účtovaných v sledovanom období

 

2. Prehľad výnosov a záloh

Prehľad výnosov a záloh zobrazuje všetky obraty fiškalizované v ekase alebo fakturované v sledovanom období vrátane prijatých zálohových platieb, uplatnených odpočtov záloh, predaných aj uplatnených darčekových poukazov. Je prehľadom priamych prevádzkových kreditov pre cash flow prevádzky za sledované obdobie.

Pre potreby podrobnejších informácii o výnosoch z faktúr v reporte slúži report v časti Reporty → Pokladňa → 16. Prehľad faktúr a položiek, kde nájdete podrobný rozpis faktúr s dátumom dodania, položky zúčtované na faktúrach a prípadné zúčtované zálohy v konkrétnych dokladoch (stĺpcec "prepojený doklad")

Každá faktúra na tomto reporte má aktívny prelink priamo do detailu faktúry. Viete sa tak dostať do každej vystavenej faktúry.