Partneri

Databáza Partnerov má dve základné funcie:

  1. Zjednodušenie vystavovania dokladov
  2. Otvorené účty partnerov / zamestnancov 

Vytvorenie partnera

Pre opakujúcich sa klientov je v systéme vytvorená databáza Partneri

Databáza sa nachádza v záložke Pokladňa →Partneri

Nového partnera vytvárame v položke "Pridať partnera" zadaním názvu a uložením.

Následne sa otvorí okno, kde vpisujeme všetky záladné údaje o spoločnosti, ktoré sa nám automaticky vyplnia do každej rezervácie prípadne dokladu, ktorý budeme v systéme neskôr vytvárať → Uložiť.

Nový partner sa nám tak dostane do zoznamu partnerov.

Otvorené účty partnerov / zamestnancov 

Ak spolupracujete s partnermi, ktorým chceme v rámci udržiavania vzťahov poskytovať zľavy zo služieb, môžme si výšky zliav a kokrétne služby určiť v záložke "Otvorený účet"

Zoznam všetkých otvorených účtov nájdeme v záložke: Pokladňa → Partneri → Otvorené účty

Nový otvorený účet vytvárame záložke: Pokladňa → Partneri → Pridať otvorený účet, kde napíšeme názov účtu a uložíme ho.

Následne sa nám otvorí okno, v ktorom zadávame výšku zliav na konkrétne služby a predaje:

Nie nutné partnerom nastavovať výšku zľavy. Ak chcete evidovať konzum v plných cenách na pokladni prípadne uplatňovať zľavy priamo na pokladni, môžete ponechať nulové hodnoty pre partnerské zľavy. 

Na samotnej pokladni je možné aj partnerský účet zúčtovať bežnou platbou (hotovosť, karta, hotelová izba a pod.) alebo potvrdením spôsobu platby "Partner" je možné ukončiť doklad na otvorený partnerský účet. Priebežné stavy partnerských účtov nájdete v záložke Reporty - Pokladňa - Partnerské účty.