CRM

CRM (Customer Relationship Management) je časť systému, ktorá zabezpečuje komunikáciu so zákazníkmi a budovanie lojálnych vzťahov so zákazníkmi. Základnou a prioritnou časťou sú automatizované správy v podobe newslettrov, ktoré informujú zákazníkov o blížiacom sa pobyte, úspešnej úhrade za pobyt, poďakovanie za pobyt a pod. Okrem automatizovaných mailov je možné klientom zasielať aj marketingové newslettre o novinkách, akciách a ponukách. 

Základné časti CRM

  • správa stálych zákazníkov 
  • vernostný program / loyalty program 
  • automatické notifikácie
  • marketingové správy 
  • práca s databázou a správa kontaktov