Analýza návštevnosti a marketingové nástroje

  • postup vloženia trakovacích kódov do systému 
  • cookies a trakovacie nástroje 
  • štruktúra datalayerov vytváraných a používaných vo web bookingu 
  • analýza predaja a konverzií v Google Analytics Universal 
  • analýza predaja a konverzií v GA4 schéme