Import a export kalendára dostupnosti v AirBnb

1. Kalendár pre export z Ellipse vložiť do AirBnb ako kalendár pre import (AirBnb si bude zatvárať dostupnosti podľa plachty v Ellipse)
2. Vloženie kalendára z AirBnb do Ellipse (pre prenos rezervácií z AirBnb do Ellipse)

Export dostupnosti

Vašu aktuálnu dostupnosť si môže externý portál kedykoľvek aktualizovať cez iCal link, ktorý nájdete v záložke Ubytovanie - Izby - Zoznam jednotiek - iCal. Pre každú jednotku v systéme je dostupný jedinečný link pre aktualizáciu dostupnosti. V prípade ak potrebujete pre import súbor s koncovkou ics, za adresu doplnte ical.ics ( .../api/ical/room/QVJHSC9GMVA1MVAxMURDOFdGc3RxUT09/)

V admine AirBnb vložíte túto URL nasledovne (Ponuka - Kalendár - Import kalendára):

Prenos rezervácií z AirBnb do Ellipse (Export kalendára v AirBnb a vloženie do Ellipse)

 

Import iCal dát - kalendár pre import

Ak chcete z externých portálov aj aktualizovať nové rezervácie a ukladať ich do plachty, systém umožňuje uložiť externý iCal link z portálu, ktorý zavoláme každých 15 minút a zaktualizujeme nové rezervácie. Pre každý portál a samostatný iCal link odporúčame vytvoriť v záložke Hotel - Distribučný kanál aj konkrétny typ portálu, ktorý stojí za konkrétnym iCalom. 

Link pre import nových rezervácii si môžete uložiť pre každú jednotku v záložke Ubytovanie - Izby - Zoznam jednotiek - Detail - iCal.