Rekreačný poukaz a spolucestujúce osoby vo faktúre

Systém umožňuje automatické pridávanie spolucestujúcich osôb do vyúčtovacích dokladov a faktrúr. Toto nastavenie si môžete voliteľne aktivovať v záložke Nastavenia - Základné nastavenia - Fakturačné.