Pobytové balíky

Pobytový balík je akýkoľvek komplexný produkt ubytovateľa, ktorý pozostáva z viacerých služieb ubytovateľa. Môže mať výhodnejšiu cenu,  prípadne ponúka službu, ktorá sa niečím výnimočným odlišuje oproti bežným ubytovacím službám.

Editovanie a tvorba pobytových balíkov sa vykonáva v položke "Balíčky"

V menu "Balíčky" sa pohybujeme v troch základných kategóriach:

  1. Balíčky - zoznam aktuálnych pobytových balíkov
  2. Pridať balíček - tvorba nových pobytových balíkov
  3. Archív - história tvorby balíkov na prevádzke v čase

 

Pridať balíček

V tejto položke vytvárate nový pobytový balík. Zadáte názov balíka a následne ho uložíte. Automaticky sa tak zobrazí v sekcii "Balíčky".

 

Balíčky

V už existujúcich balíčkoch editujeme balík prostredníctvom "ceruzky"

Archivovať: Ak balík nie je aktuálny a nechcete ho mať v zozname balíčkov, tak ho zakliknutím presuniete do archívu.

Predaj: Pobytový balík sa zobrazí pri vašom online predaji pri základnej online rezervácii v danom termíne, kedy je balík možné využiť

Web: Ak používate web, tak túto možnosť zaškrtnete a balík sa bude nachádzať na webovej stránke ubytovacieho zariadenia medzi ponúkanými pobytovými balíkmi

WBR(WBS): Predaj balíčka bude dostupný iba na samostatnej URL adrese a nebude sa zobazovať v ponuke pri bežnom hľadaní pobytu

Storno podmieky: Nastavenie storno podmienok pre konktrétny balík. Storno podmienkam sa bližšie venujeme v článku "Nastavenie typov storno podmienok"

Názov: Základný názov pobytového balíka

Od: Do: Obdobie, na ktoré sa pobytový balík vzťahuje

Parex: Úvodník. Využíva sa na webovej stránke ako stručná a výstižná informácia o balíku ešte pred jeho detailným otvorením. Má za úlohu hosťa prilákať otvoriť si detail balíka.  V prípade, že nepoužívate web, nie je potrebné ho označovať.

Text: Základný popis pobytového balíka. Všetko to, čo sa vám zobrazí v popise balíka na webovej stránke alebo pri online predaji

Url adresa: Systém automaticky vytvára Url adresu, ktorú môžete využívať pre webové stránky

Obrázok: Základný obrázok, ktorý sa zobrazí v detaile balíka a pri online rezervácii

Stravovanie, Cena, Wellness, Lyžovanie, Extra: v prípade, že v rámci balíka je niektorá zo služieb Grátis alebo so zľavou, môžme vložiť krátky popis

Titulok, Meta popis, kľúčové slová: Ide o nastavenia webu (vyhľadávanie na webe)

Ak máte balík takto vytvorený, je potrebné mu zadať popis prostredníctom "Formulára" 

Je to informácia, čo presne konkrétny balíček zahŕňa (napr. raňajky, wellness, skypass a pod.) Informáciu píšete do "Textu" formulára.

Posledným nastavením sú  "Ceny" 

Ceny v pobytových balíkoch sa nastavujú fixne pre jednotlivé typy izieb. Typ izby si vyberáte rolovaním v priečinku "Izba" podľa izieb zadaných v systéme.

Počíta sa s tým, že  pre rôzne typy izieb, bude cena balíka rôzna. Je potrebné nahrať ceny balíkov pre konkrétne kategórie izieb.

Je tiež potrebné si určiť cenu balíka pre konkrétnu dĺžku pobytu v priečinku "Počet nocí" → Pridať

Následne pridávate cenu balíka pre rôzne vekové kategórie hostí podľa toho, ako máte vekové kategórie určené v základnom nastavení

Ubytovacie zariadenie si tiež určuje možný deň nástupu pri konkrétnom balíku. V systéme je možné určiť, v ktoré dni je možné na pobyt nastúpiť. Je možné vytvoriť si nap. víkendový pobytový balíček.

Nezabudnite na nastavenie jazykových mutácii pobytového balíka  

Vo formulári je potrebné zadať texty v konkrétnom jazyku, ktorý na webe alebo pri online rezervácii využívate.

Pri balíčkoch je možné využívať tzv. Topovanie. Zakliknutím políčka "TOP" na plachte. Znamená to, že zvýrazníte balík vo svojej ponuke. Na webe alebo pri online rezervácii sa vám budú zobrazovať len tie balíky, ktoré máte označené ako TOP, ostatné systém odignoruje.

Rovnako máte možnosť zoradiť si balíčky v rôznom poradí na webovej stránke podľa vlastného uváženie a priority balíka.

V TOP sezónnych termínoch máte možnosť nechať v predaji napríklad len pobytové balíky. Dokážete si teda vypnúť predaj samostatných izieb cez online rezervácie a ponúkať len pobytové balíky s pridruženými službami. To môžte urobiť nasledovne: Booking Ceny a dostupnosť → Nastavíte dni v kalendári, počas ktorých je možný iba predaj pobytových balíkov

 

Archív

Veľmi jednoduchý spôsob editácie sezónnych balíkov. Jednoducho z archívu vyberiete pobytový balík deaktiváciou položky "Archivovať", upravíte dátumy, ceny a špecifikácie a balík takto aktivujete.