Vratný obal ako automaticky prepojená položka pokladne

Pre správne a automatické doťažovanie predaja vratného obalu (PET alebo plechovka) je potrebné v systéme:
1. Vytvoriť položku pokladne "Vratný obal PET" v hodnote 0,15 EUR a s 0% DPH
2. Prepojiť si všetky položky, ktoré obsahujú vratný obal 

Vytvoriť položku pokladne "Vratný obal PET"

Štandardným spôsobom si vytvoríme novú položku pokladne. Vratný obal odporúčame zaradiť aj do exta kategórie pokladne a pozor sadzba DPH je 0%. 

Prepojiť novú položku na všetky položky, ktoré obsahujú vratný obal

V detaile každej položky vedľa základných nastavení je dostupná možnosť "Pripojená položka" v detaile tohto nastavenia vyberieme, ktorá položka sa bude pri predaji na kase automaticky doťažovať. 

Vratné obaly a túto funkcionalitu je možné využiť aj pri predaji a vrátení napr. "pohára na víno/pivo" pri degustačných akciách. 

Ak je položka vratný obal označená checkboxom v detaile položky ako vratný obal, je možné ju aj zúčtovávať mínusom pri vrátení obalu od zákazníka a doklad bude korektne spracovaný ekasou aj v mínusovej sume. V prípade PET a PLECH obalov je na zvážení prevádzky, či bude dané obaly od zákazníkov aj vykupovať. Nie je to štandardom. Pokladňa je ale pripravená a automaticky na kase vytvára aj mínusovú položku, ktorá je k dispozícii v prípade kedy zákazník obal vracia prevádzke.