Evidencia alkoholu

Predajca SBL je povinný za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovného dokladu a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
1. počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu
2. počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi
3. stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca

1. Ako prijať spotrebiteľské balenia:

Každý nový druh spotrebiteľského balenia liehu pridávate do Evidenicie alkoholu EAN v záložke Sklad → EAN → Zoznam →  v spodnej časti obrazovky vložením názvu , objemu balenia, % alkoholu a číslom EAN → Uložiť

 

Následne v príjemke, ktorú vytvárate na základe faktúry alebo dodacieho listu od konkrétneho dodávateľa pridávam počet zakúpených a prijatých spotrebitebalení ľských klikom na tlačidlo EAN EVIDENCIA:

Rozbalí sa zoznam zaevidovaných balení, z ktorých vyberáte konkrétny druh podľa EAN a určujete množstvo, ktoré sa na sklad prijíma

 

2. Ako vydať spotrebované balenie alkoholu:

Vydať spotrebovanú fľašu alkoholu je možné dvoma spôsobmi. 

A) Buď v manažérskom prístupe vydávate tovar v záložke Sklad → EAN → Pohyby → Vydaním konkrétneho alkoholu a jeho množstva na konkrétnom sklade → Odťažiť

B) Odťažiť spotrebované fľaše vedia zamestnanci aj priamo na externej pokladni klikom na ikonu "fliaš"v pravom hornom rohu obrazovky, vyhľadaním konkrétnej fľaše a pridaním množstva

Následne sa rozbalí pop-up okno pre výber konkrétnej fľaše a zadanie množstva. Zadaním "Uložiť" sa fľaša odpíše z evidencie.

3. Stav zásob

Aktuálny stav zásob si môžete pozrieť v záložke Sllad → EAN → Aktuálny stav → Zadaním sledovaného obdobia a konkrétneho skladu