Preklápanie účtov z externých kás na hotelové izby

Možnosti preklápania účtov z gastro, wellness, lobby a akýchkoľvek externých pokladní je možné dvoma spôsobmi.

 • položkovite (1:1 preklopenie všetkých položiek dokladu na hotelový účet)
 • zbernými položkami 

Preklopenie na hotelový účet po položkách

Naším odporúčaním je používať na externých kasách preklopenie na hotelové účty položkovito, kedy presne všetky položky predané na externej kase, v reštaurácii, v lobby bare, vo wellness prichádzajú na hotelový účet po položkách. Každá položka má nastavenú svoju sadzbu DPH, predajné ceny, vo forme 1:1 prichádzajú do hotelového účtu. 

Výhodou tohto spôsobu je, že v prípade reklamácie z pohľadu zákazníka, chyby v doklade a pod. je možné rovno opraviť jednu položku v hotelovom účte izby bez potreby mazania celého dokladu. 

Preklopenie na zberné položky 

V prípade veľkých eventov, častých skupinových akcií, ale aj v prípade preferencie je možné systém nastaviť tak, že účty z externých kás sa preklápajú na zberné položky. K správnemu výsledku sú potrebné dodatočné nastavenia. 

Ak chceme všetky externé kasy preklápať na rovnaké zberné položky, napr. v prípade, že neprevádzkujeme wellness, všetky externé kasy sú gastro služby a chceme preklápať všetky účty do hotelového účtu ako položku "Stravovacie služby" je možné využiť globálne nastavenie v záložke Nastavenia - Základné nastavenia - 16. Id položky pre prenos na hotelový účet. 

 1. Vytvoríme si položky pokladne pre všetky aktuálne používané sadzby DPH
  • Stravovacie služby 0% DPH
  • Stravovacie služby 10% DPH
  • Stravovacie služby 20% DPH
 2. Nastavenia - Základné nastavenia - 16. Id položky pre prenos na hotelový účet uvedieme všetky tri položky cez čiarku za sebou nasledovne

ID položky pokladne sú dostupné na zozname položiek - Pokladna - Položky. 

Rôzne zberné položky z rôznych externých kás

V komplexnejších prevádzkach a väčších hoteloch sa bežne stáva, že je žiadúce jednotlivé externé kasy v nastaviť oddelene aj pre potreby zjednodušených dokladov, faktúr, výnosových účtov a z dôvodu požiadavky účtovníctva a kontrolingu. V takom prípade si vytvoríme v položkách pokladne zberné položky pre každú kasu samostatne. 

Kasa reštaurácia 

 • POS Reštaurácia - stravovacie služby 0%
 • POS Reštaurácia - stravovacie služby 10%
 • POS Reštaurácia - stravovacie služby 20%

Kasa Lobby bar

 • POS Lobby bar - stravovacie služby 0%
 • POS Lobby bar - stravovacie služby 10%
 • POS Lobby bar - stravovacie služby 20%

Kasa Wellness

 • POS Wellness služby 0%
 • POS Wellness služby 10%
 • POS Wellness služby 20%

Každá kasa môže mať svoje zberné položky a tieto je možné nastaviť individuálne pre každu externú pokladňu. Hlavné nastavenie necháme buď prázdne alebo necháme nastavené defaultné zberné položky a vybraným externým kasám nastavím individuálne položky pokladne pre prenos. 

Následne nastavíme každej externej pokladni ID zberných položiek. Okrem prekliku zo základných nastavení sa do tohto nastavenia viete kedykoľvek dostať v záložke Pokladňa - Nastavenia - Iné nastavenia - ID položky pre prenos na hotelový účet.