Priradenie kategórie na pokladňu

V prvom kroku vytvoríme kategóriu v záložke Pokladňa - Kategórie - Pokladňa.

V spodnej časti záložky si vytvoríme názov kategórie a uložíme ho. V nasledujúcom kroku v záložke Pokladňa - priradenie zaškrtneme do ktorej pokladne chceme kategóriu priradiť. Jedna kategória môže byť priradená vo viacerých pokladniach.