Hromadné zmeny cenových hladín a sadzieb DPH

Pre rýchle prepočty cenových hladín jedál a nápojov na pokladniach je v systéme pripravený nástroj, ktorý je dostupný aj pri kalkuláciách aj pri položkách pokladne. Pri zmenách na položkách ho nájdete v časti Pokladňa - Zoznam - Hromadné zmeny a v prípade kalkuácií v záložke Sklad - Kalkulácie - Hromadné zmeny. 

Prepočet cenovej hladiny z predajnej ceny

V prípade, že si napr. druhej cenovej hladine želáte nastaviť ceny o 20% nižšie ako základné predajné ceny, vyberiete v hromadných akciách možnosť "Prepočet predajnej ceny" označíte, kalkulácie alebo položky ktorej kategórie si želáte prepočítať a nastavíte úroveň zmeny. Viaceré kategórie naraz označujete klikom, pričom držíte stlačený kláves CRTL na klávesnici. 

Prepočet cenovej hladiny z nákupnej ceny

Ak si želáte prepočítať cenovú hladinu z aktuálnej nákupnej ceny, tak vyberiete možnosť Prepočet z nákupne ceny a nastavíte navýšenie ceny. Tento prepočet sa používa napr. pri prepočte "zamestnaneckých cien" na vybraný sortiment. Systém ku nákladovej skladove cene vždy dopočíta aj sadzbu DPH na predajnej položke alebo kalkulácii. 

V prehľade cien rôznych cenových hladín systém červenou farbou zvýrazní kalkulácie a ceny, ktoré sa už aktuálne nachádzajú v predajnej cene bez DPH pod úrovňou nákladovej skladovej ceny bez DPH. V takých prípadoch už predávate dané kalkulácie pod svoju nákupnú cenu a je nevyhnutná úprava ceny. 

Hromadná zmena sadzby DPH

Ak si želáte hromadnú zmenu sadzby DPH, opäť vyberiete kategórie, ktorých sa zmena má týkať a vyberiete novú sadzbu DPH. Metodika prepočtu je taká, že systém nemení koncovú predajnú cenu, tá ostáva zachovaná a prepočíta základ DPH (cenu bez DPH) a nastaví novú úroveň a sadzbu DPH.