Nastavenia používateľov pokladne

Používateľov pokladne vám systém umožňuje v záložke Nastavenia - Používatelia - Používatelia pokladne. 

V stĺpci Brigádnik je možné definovať úroveň používateľa, ktorý bude mať na pokladni umožnené iba naťažovanie položiek a ich zúčtovanie. Žiadne pohyby smerom zrušenia položiek, stola a storien nemá brigádnik k dispozícii. 

V detaile používateľa je možné definovať viaceré parametre, ktroré bude mať používateľ umožnené alebo naopak zakázané. 

  • Odporúčame používať skratky pre používateľov cez tri písmena priezviska a prvé písmeno mena. 
  • Odporúčame na úrovni lokálnej IP adresy prevádzky nastaviť používateľom rýchle prihlasovanie sa pomocou PINu. 
  • Odporúčame prihlasovanie čašníkov do pokladne zamedziť na úrovni lokálnej IP adresy prevádzky v spodnom riadku, aby sa do pokladne vedeli prihlásiť iba pri fyzickom nachádzaní sa v hoteli. Naopak, ak chcete umožniť prevádzkarom a manažérom kontrolu pokladne aj mimo hotela, môžete nastaviť viaceré IP adresy alebo nechať toto nastavenie úplne prádzne.