Prečo sa nezobrazí vytvorený pobytový balík na webovej stránke?

Je potrebné si odkontrolovať dva nastavenia:

1. Ako je nastavené obdobie, pre ktoré chcem balík ponúkať

2. Či je zaškrtnutý checkbox pre Web