Ako pridám položku na účet hosťa?

V rezervácii sa nachádza ikona "Peňaženky"

Konkrétnu službu vyhľadávam v kategórii a zobrazia sa všetky dostupné služby v danej kategórii, alebo začiatočnými písmenami služby v názve.

Zadaním Multipikátoru určujeme počet napr. vstupov do wellness a klikom na konkrétnu službu sa služba automaticky zobrazí v položkách účtu.