Ako presunúť rezerváciu na plachte na inú izbu?

Po nasmerovaní kurzora myši na konkrétnu rezerváciu sa na ľavej strane zobrazí symbol šípky.

Dlhším stlačením myši na tento symbol sa rezervácia odopne z plachty, zmení sa rezervácia na plopriesvitnú a je možné ju ľubovoľne presúvať po plachte bez zmeny dĺžky pobytu. Pustením kliku sa rezervácia umiestní v hotelovej plachte na svoje nové miesto.