Prečo nemáme pri výbere spôsobu platby na kase možnosť (tlačidlo) platiť Poukážkou?

Aby správne fungovalo tlačidlo "Poukážka"na kase , musia byť splnené tri podmienky:

1. Existuje nepoužitá poukážka
2. Je nastavené ID položky pokladne, ktorá sa má naťažovať ako platba poukážkou

3. Položka musí byť zapnutá pre pokladňu (musí mať nastavenú pokladňu)

Poukážka na kase sa následne uplatní zadaním ID konkrétnej poukážky.