Ako správne ubytovať hosťa?

Pri ubytovaní hosťa je ubytovateľ povinný všetky osoby kompletne zaevidovať vo formulári hosťa.

1. Nahláška cudzinca

V prípade osoby prichádzajúcej z krajiny mimo EU, je potrebné vytvoriť Hlásenie pobytu cudzinca. Nahláška sa vytvorí automaticky po odkliknutí check boxu "Hlásenie pobytu cudzinca"

2. Miestna daň

Ak je osoba oslobodená od miestnej dane alebo je vo veku, kedy daň neplatí, je potrebné tento fakt vo formulári označiť :

Po vytvorení rezervácie systém do účtu klienta naťažuje miestnu daň podľa nastavenia sadzby v záložke Služby → Služby. 

V prípade zníženej dane z ohľadom na vek dieťaťa je možné príslušnú sadzbu dane nastaviť (príklad daň 1,40€ sa platí vo veku od 15 rokov):

Miestnu daň v účte ráta systém ako počet osôb x počet nocí x sadzba dane ( príklad: 2 osoby x 2 noci x 1,40€).

 

3. Stravovanie

V rámci internej evidencie a vytvárania reportov pre reštauračný úsek o počte raňajok prípadne večerí,  je potrebné vybrať vo formulári spôsob stravovania