Ako rozdeliť položku účtu do viacerých faktúr?

Ak chcete rozdeliť 1 účet na faktúry pre 2 osoby, spravíte tak jedno stalčením okna "Rozdeliť" a vpísaním požadovanej sumy, ktorá sa má od danaj položky oddeliť a vytvorí sa samostatná položka s touto hodnotou. V prípade, že je množstvo väčšie ako 1, oddeľuje systém sumu automaticky po jednom ks.

Faktúru následne vytvárate označením položiek, ktoré majú byť na 1 doklade. Ostatné ostanú nevýučtované a následne z nich vytvoríte druhý doklad.