Ako vystornujem faktúru?

Posledná vytvorená faktúra, ktorá ešte neprešla e-kasou, sa dá vždy zo systému vymazať prostredníctvom ikony smetného koša.

Ostatné faktúry sa dobropisujú priamo v detaile faktúry prostredníctvom ikony "x"

Systém automaticky vytvorí dobropis k danej pôvodnej faktúre:

Dobropisovať sa dá len celá faktúra, nie vybrané položky faktúry.

Následne sa v účte hosťa vytvorí nová faktúra so správnymi položkami.

Je potrebné nezabudnúť na STORNO DOKLADU k vytvorenej faktúre, ak bol k faktúre posielaný aj doklad do E-kasy

Doklad stornujete v detaile dokladu prostredníctvom check boxu "Stornovať doklad" a vložením poznámky k stornu:

Storno dokladu uložíte.