Ako vložím zálohu - platbu vopred na účet hosťa?

V prípade, že hosť platí za pobyt vopred prevodom na BU, vkladáme platbu do peňaženky hosťa.

Vložením zapatenej sumy do kolonky prijatá záloha a pokynom vytvoriť doklad.

Týmto sa automaticky vytvára daňový doklad k prijatej zálohe a do účtu hosťa sa dostane suma Zálohy na odpočet.

Pri vytváraní vyúčtovacej faktúry na konci pobytu sa záloha vo faktúre uplatní odpočtom zálohy aktivovaním ikony Uplatniť odpočet zálohy,