Ako vytvorím novú rezerváciu?

Jednoduchým klknutím 1x na termín v kalendári na príslušnej izbe v riadku a potiahnutím počítačovej myši smerom doprava až do termínu, kedy sa má pobyt ukončiť.

Následne sa otvorí okno, do ktorého vkladáme základné informácie ako sú: Meno hosťa, e-mailový kontakt na hosťa, cena pobytu a distribučný kanál.

V prípade, že ide len o technickú uzáveru izby, označujeme políčko "Draft" a k rezervácii nie sú povinné žiadne ďalšie údaje.

V prípade ostrej rezervácie je ubytovateľ povinný hosťa kompletne zaevidovať vo formulári hosťa.

Ak je osoba oslobodená od miestnej dane alebo je vo veku, kedy daň neplatí, je potrebné tento fakt vo formulári označiť :

Po vytvorení rezervácie systém do účtu klienta naťažuje miestnu daň podľa nastavenia sadzby v záložke Služby → Služby. 

V prípade zníženej dane z ohľadom na vek dieťaťa je možné príslušnú sadzbu dane nastaviť (príklad daň 1,40€ sa platí vo veku od 15 rokov):

Miestnu daň v účte ráta systém ako počet osôb x počet nocí x sadzba dane ( príklad: 2 osoby x 2 noci x 1,40€).