Ako vytvorím novú položku pokladne?

1. Prvým krokom je vytvorenie Kategórie, do ktorej má položka patriť.

Pokladňa → Kategórie  → Pokladňa → V spodne časti obrazovky vytvoriť novú kategóriu vložením názvu  → Zobraziť → Uložiť:

Následne už vytvorenej kategórii určujeme pokladňu, na ktorej sa má zobrazovať; poradie, v akom sa majú kategórie zobrazovať a v prípade, že môže byť súčasťou zjednodušeného účtu určíme, do ktorého učtu v rámci zjednodušeného účtu sa má položka schovať.

2. Vytvorenie samotnej položky pokladne

Pokladňa → Pridať položku

V tomto bode vyplníme všetky údaje, ktoré položke v pokladni potrebujeme dať (názov, kategóriu, daň, cenu, určíme pokladňu, na ktorej sa má položka zobraziť a či ide aj o skladovú položku a má sa odpisovať zo skladu, ak ano, tak z akého)