Prekliky do web bookingu z externých webstránok

Ak používate vlastnú webovú stránku a chcete napojiť web booking, bude sa vám hodiť informácia akým spôsobom sa vytvára URL adresa pre prekliky na rezerváciu termínov. 

Base doména pre web booking je identická s tou pod akou sa prihlasujete do Ellipse, napr. https://booking.demanovarezort.sk/ alebo https://www.hotelborovica.sk/ a pod.

Smerovanie do rôznych jazykových mutácií je možné pomocou zahrnutia LANG prepínača do URL podľa tohto vzoru: 
EN verzia: https://demo.ellipsecloud.com/lang/en/booking/
PL verzia:  https://demo.ellipsecloud.com/lang/pl/booking/
a pod. pričom s mení iba skratka jazyka v dvoj-písmenovom tvare a použiť môžete tie jazykové verzie, ktoré máte aktívne pre web booking. 

1. Všeobecná URL pre rezerváciu sa skladá s dátumov príchodu, odchodu a počtov osôb pre jednotlivé izby, napr.
/booking/?checkin=16.04.2021&checkout=18.04.2021&1-adults=2&1-1-child=3&1-2-child=11

checkin=16.04.2021 - prichod
checkout=18.04.2021 - odchod
1-adults=2 - počet dospelých osôb na prvej izbe
1-1-child=3 - prvé dieťa na prvej izbe vo veku 3 roky
1-2-child=11 - druhé dieťa na prvej izbe vo veku 11 rokov

Jednotka pri osobách na začiatku definuje prvú izbu.

2. Ak je potrebné tak sa môže doplniť filter na konkrétne kategórie izieb jednoduchým pridaním parametra “room=ID”
&room=1 - odfiltrovanie typu izby s ID 1 &room=1+3+5 = odfiltrovanie izby ID 1, 3 a 5.

Voliteľný parameter pre auto výsledky:
&result=auto = ak sa pridá na konci url tak web booking už na základe parametrov vracia zákazníkovi výsledky vyhľadávania

Konkrétne ID izieb, ktoré sa v systéme aktuálne používajú nájdete v záložke Ubytovanie - Izby na zozname všetkých kategórií.

 
Jeden vzorový kompletný odkaz: https://demo.ellipsecloud.com/booking/?checkin=16.04.2021&checkout=18.04.2021&1-adults=2&1-1-child=3&room=1+3&result=auto 
 

Pri pobytových balíkoch sa používa url:
/booking/1/jesenny-wellness/  Kde 1 = id balíka a za ním nasleduje sef balíka, čiže tu univerzálne riešenie je v redakčnom systéme dať možnosť uložiť url na detail balíka. 

Identicky pri darčekových poukazoch: 
/darcekove-poukazy/4/pobyt-pre-rodicov/