Meranie konverzií a hodnoty nákupov vo web bookingu pre GA4

Pre správny prenos dát z web bookingu cez GA4 do Google analytics a Google tag managera je nevyhnutný nasledovný postup:

1. Vložiť GTM do webu a web bookingu Ellipse
2. Nastaviť trigger a variables v GTM podľa obsahu datalayera Ellipse
3. Otestovať správny prenos dát a konverzií 

Vloženie GTM kódu v Ellipse

V záložke Nastavenia - Template - Vložiť a spravovať kód je potrebné vložiť oba časti kódu Google tag managera aj do časti head aj do časti body podľa pokynov z GTM. 
Prihláste sa pod svoje konto: https://tagmanager.google.com/ 
Po kliku na GTM kód vpravo hore vám Google zobrazí dva časti kódu.

Ten vložíte do Ellipse, samostatne umiestnenie pre HEAD a samostatne pre umiestnenie BODY. 

2. Nastavenia v GTM

V GTM je potrebné nastaviť event, variables a triggers nasledovne. Vytvoríme si vlastný trigger ako custom GA4 event, nazveme ho presne tak ako sa volá datalayer, ktorý pushuje web booking po úspešnom dokončení rezervácie. 

Vytvoríme variables ako data, ktoré chceme prenášať do Google analytics. Všetky custom_variable je potrebné nastaviť presne podľa názvu dátového poľa v datalayeri. 

Následne nastavíme nový tag ako GA4 event type, v ktorom definujeme vytvorené variables na prenášanie do Google analytics a spúšťačom (triggerom) bude náš datalayer purchase z web bookingu. 

Takto nastavené premenné, event a trigger cez Publish zverejníme a odošleme do GTM. Vpravo hore a do 24 hodín sa začnú všetky konverzné data prenášať do Google analytics, s údajmi o izbách, pobytoch, termínoch, hodnotách rezervácií. 

Prenesené údaje do Google analitics GA4