Meranie konverzie pri odosielaní kontaktného formulára na webe

Pri odoslaní kontaktného formulára systém vytvára datalayer, ktorým dokážete merať konverziu odoslaných dopytov z webovej stránky. Štruktúra vytvoreného datalayera je nasledovná. 

{
  "newform":
     [ {
        "url": "https://demo.ellipsecloud.com/podujatia-v-rs/",
        "email": "knizka@gmail.com",
        "timestamp": "2023-10-02 11:37:34",
        "ip": "87.197.122.8"
    } ]
}