Nasadenie analytických nástrojov GA a GTM do systému Ellipse

Systém Ellipse je otvoreným nástrojom voči tretím stranám a umožňuje voľné pridávanie akýchkoľvek analytických nástrojov ako Google Analytics, Google Tag Manager, Mouseflow, Hotjar a akékoľvek ďalšie, ktoré uznáte za potrebné pre zvýšenie úspešnosti online predaja a konverzií. 

Pridávanie trakovacích skriptov a custom kódov do systému 

Voľné pridávanie kódov je v systéme dostupné v záložke Nastavenia - Template - Vložiť kód a cookies 

Každý nástroj zväčša obsahuje časť kódu vkladaného do HEAD časti kódu stránky, na začiatok BODY alebo pred ukončenie sekcie BODY v HTML štruktúre webu vrátane web bookingového nástroja. 

Voľne si môžete pridávať jednotlivé časti kódu, ktoré po uložení systém zahrnie na webe pri každom načítaní stránky. 

V päte nastavenie je možné uplatniť aj striktné sledovanie súhlasu/nesúhlasu návštevníkov a tento parameter môžete využiť ak systém Ellipse využívate aj na manažment súborov Cookies na vašom webe. 

Príklad vloženia trakovacieho kódu pre GA 

V nastaveniach Google Analytics v sekcii Admin - Tracking Code nájdete časť kódu, ktorý je potrebné vložiť v systéme Ellipse do HEAD stránky. Po skopírovaní ho jednoducho vložíte ako custom kód v nastaveniach systému Ellipse. 

 

Príklad vloženia trakovacieho kódu Google Tag Managera

Po vytvorení účtu GTM sú vám k dispozícii dva kódy, ktoré obdobným spôsobom vložíme do systému Ellipse. Jedna časť kódu sa vloží do HEAD stránky a druhá do BODY, presne ako píšu pokyny pri vytvorení konta. 

V tomto prípade musíme v systéme Ellipse vložiť dva custom kódy.