Meranie konverzií a hodnoty nákupov vo web bookingu pre GA universal analytics

Pre korektné meranie konverzií je potrebné prepojenia GTM a GA účtu a posielať údaje datalayera do GA. Postupujte podľa nasledovných krokov. 

1. Vytvorenie premennej (Variable v GTM)
2. Vytvorenie triggera 
3. Vytvorenie nového TAGu. 

Vytvorenie premennej a prepojenie s GA UA účtom

2. Vytvorenie triggera - Custom event - ecommerce

3. Vytvorenie novej značky - tagu. GA UA - event ecommerce - purchase

Prenos dát do Google Analytics Universal 

Následne všetky dokončené nákupy a doplnkové služby zaznamenáte vo vašom GA UA účte aj s hodnotami konverzií.