Triedenie nezaradených kontaktov

Počas používania systému môže nastať situácia, že systém eviduje kontakty a e-mailové adresy, ktoré nemáte zaradené v CRM databáze. Bola by ich škoda nevyužiť a preto sme vytvorili spôsob ako môžete tieto nezaradené kontakty dodatočne využiť na oslovenie s požiadavkou na zasielanie marketingových e-mailov alebo využiť na oslovenie v spojení s ich predchádzajúcim pobytom alebo službami. 

Vyhľadanie nezaradených kontaktov

Každá časť Ellipse, kde sa nachádza kontakt na zákazníka môže byť prehľadaná jednotlivo a odporúčame zákazníkov segmentovať do samostatných kategórií. Prehľadaním jednotlivých sekcií a zaradením kontaktov do kategórie si vytvoríte nové skupiny kontaktov, ktoré sa doposiaľ v CRM databáze nenachádzajú. 

Postup triedenia nezaradených kontaktov:

1. V prvom kroku je potrebné si vytvoriť kategórie získaných kontaktov: CRM → Kategorie → Vytvoriť si názvy jenotlivých kategórii (napr. Kontakty z hotelovej časti)

2. V priečinku CRM → Databáza → Nezaradené kontakty je treba kontakty vytiahnuť z kontaktov mimo CRM do vytvorených kategórii podľa toho , kde sa kontakty ukladali.

Napr. kontakty z "Hotela" budem pridávať do databázy "Kontakty z hotelovej časti":

3. Následne si kontakty treba nájsť v priečinku CRM → Databáza → filtrovať konkrétnu kategóriu, do ktorej sa kontakty mimo CRM kopírovali:

 

4. Postup je možné opakovať pri získavaní kontaktov z poskytovania služie (TIMI), objednávok kongresov a podobne

5. Export kontaktov: V priečinku CRM → Export je možné si kontakty vyexportovať do xml súboru

6. Import kontaktov: V prípade, že už disponujete databázov kontaktov vašich klientov z minulosti a chceli by ste si doplniť databázu v Ellipse, je tak možné urobiť importom kontaktov.

V priečinku CRM → Import, buď základným Importom alebo Importom s nastavením je potrebné určiť kategóriu, do ktorej sa budú kontakty importovať. V importe s nastavením je potrebné nastaviť: oddeľovač stĺpcov (hodnoty oddelené ;) a poradie, na ktorom mieste v importovanom csv je meno, e-mail a priezvisko. Následne nabehne zoznam ako systém zoznam implementuje a uložením je súbor uložený do databázy.