Práca so stálymi zákazníkmi

Hlavnou snahou aj ideou systému Ellipse je získať pre vás klientov, ktorí sa do hotela, reštaurácie, wellness, SPA budú pravidelne vracať a stanú sa vašimi stálymi lojálnymi zákazníkmi. 

Hlavný párovací znak klienta

Hlavným párovacím znakom klienta je e-mailová adresa. Všetky klientské účty a CRM systém je postavený na jedinečnej e-mailovej adrese klienta. 

Sledovanie preferencií a histórie 

V každom samostatnom module (hotel, služby, podujatia, gastronomia) systém sleduje preferencie zákazníka, jeho posledné čerpania služieb, priemernú ročnú spotrebu, interné poznámky k hosťom a pod. Pri každej práci so zákazníkom a rezerváciami máte dostupné informácie vždy po ruke.

Detailnejšie prehľady zákazníkov si môžete zobraziť klinutím na link v pravom hornom roho CRM záložky alebo si klienta viete vyhľadať v CRM databáze. Filtrovať v databáze je možné podľa spotreby klientov v jednotlivých moduloch. Ak si napr. chcete odfiltrovať klientov, ktorí boli aspoň raz na podujatí a chcete si z nich spraviť samostatnú CRM kategóriu používateľov, jednoducho v záložke CRM - Databáza prehľadáte modul Podujatia a spotrebovanú sumu viac ako 1 Euro.