SMS notifikácie a Viber notifikácie

V prípade, že nedisponujete e-mailovou adresou hosťa alebo chcete ešte viac podporiť informovanosť hosťa s vyššou úrovňou doručiteľnosti správ a notifikácií, nastavte si automatické odosielanie sms správ a Viber notifikácií. Systém umožňuje odosielanie čistých SMS, iba Viber notifikácií alebo ich kombináciu pričo pri prvom pokuse je klientom zasielaná Viber notifikácia a vprípade nedoručenej správy (Viber účet telefónneho čísla neexistuje) systém automatizovane zašle SMS verziu správy na telefónne číslo zákazníka. 

Aktivácia Viber a SMS notifikácií

Možnosť zasielania SMS notifikácii si aktivujete v priečinku Nastavenia → CRM

  • SMS notifikácie: Aktivácia zasielania notifikácii pri vytvorení rezervácie, zmene stavu rezervácii, pred príchodom a pod.
  • Posielať SMS: Zasielanie SMS bude automatiky prednastavené na aktívne v každej novej rezervácii (v detaile rezervácie bude "posielať CRM notifikácie aj emailom aj SMS")
  • SMS + Viber: Notifikácia sa zašle prioritne na Viber aplikáciu. Ak sa odoslanie na Viber nepodarí (pre dané telefónne číslo neexistuje aplikácia), posiela sa SMS na telefónne číslo. Automatizovane, na pozadí. Ak je táto možnosť vypnutá, systém sa nebude ani snažiť posielať Viber verziu a rovno pošle SMS. 

Nastavenie správ

SMS správy sa budú odosielať buď automaticky (nastavenie automatických CRM SMS notifikácií) alebo manuálne odosielanie custom správ hosťom priamo z PMS systému.

Základnou podmienkou je uvedenie telefónneho čísla hosťa v správnom tvare v detaile rezervácie:

Automatické odosielanie SMS

Text automatických SMS správ si nastavíte v záložke CRM → SMS → Editor správ

Nastavenie správ funguje rovnako ako nastavenie odosielania automatických e-mailov. V detaile "ceruzky", určíte pravidlo pre auromatické odoslanie SMS správy, presný čas, kedy sa má správa odoslať a text pre danú správu v rôznych jazykových mutáciach.

Manuálne odoslanie správy

V prípade, že chcete hosťovi odoslať individuálnu správu, môžete tak urobiť v detaile rezervácie v záložke "Telefónu" v detaile rezervácie. 

História odoslaných správ

História odoslaných sms sa bude v tomto priečinku aj ukladať priamo v detaile rezervácie. Log úplne všetkých odoslaných správ a notifikácií (manuálnych aj automatizovaných) nájdete v záložke CRM - SMS - Odoslané správy. 

 

Prihlasovanie do onboard pomocou telefónneho čísla

V prípade aktívnych SMS notifikácií je v onboarde dostupné aj SMS prihlásenie hostí. Hosťom tak postačuje na prihlásenie ich telefónne číslo. Systém na ich číslo odosiela overovací kód a zároveň PUSH link s automatickým prihlásením. Táto alternatíva je ideálne pre hostí z portálov (booking.com, expedia.com, airbnb.com a pod.) kde je problematické prihlasovanie hostí z dôvodu šifrovaných e-mailových adries. 

 

Nabitie kreditu

Táto dobrovoľná služba je platená. Kredit je možné si objednať v priečinku CMR → SMS vložením množstva požadovaných kreditov.

Za 1 EURO získate 10 kreditov. Hodnota jednej notifikácie zaslanej zo systému je 0,1 EUR. 

Jedna SMS správa alebo Viber notifikácia je spoplatnená 1 kreditom. To znamená, že pri objednaní 500 kreditov v hodnote 50€ a môžete poslať hosťom 500 správ. Po objednávke kreditov Vám bude vystavená  a odoslaná faktúra. Po úhrade faktúry budú kredity pripísané na Váš účet v systéme. Priebežne vidíte svoj aktuálny stav kreditov.