Základné nastavenia služieb

Priečinok Služby slúži na organizáciu všetkých osatných služieb prevádzky mimo ubytovania, ako je napríklad wellness, masáže, jazda na koni a podobne. 

Pre správne fungovanie ponuky služieb a časovanie ich objednávok sú potrebné základné nastavenia konkrétnych služieb, ktoré má prevádzka v ponuke.

Pod základnými nastaveniami rozumieme nastavenie:

 • Kategórii
 • Služieb
 • Piestorov

Na základnej lište v ponuke Služby sú umiestnené nasledujúce podkategórie:

 1. Rezervácie - plachta rezervácii pre služby, ktoré zariadenie ponúka. Ide o služby, ktoré sa rezervujú na voľné časy podľa  čacových preferencii hostí
 2. Podujatia - rezervácie podujatí, čiže možnosť prihlásiť sa na ponúkanú službu v konkrétnom čase pre určitý počet osôb (napríklad Cvičenie pre zdravý chrbát každý piatok o 17.00 -18.00)
 3. Zľavový kupón - možnosť vytvorenie zľavových kupónov pre klientov
 4. Služby - zoznam, vytváranie a editácia všetkých služieb
 5. Kategórie - zoznam kategórii pre služby
 6. Doplnkové priestory - zoznam priestorov, v ktorých sa služby poskytujú a ich nastavenia

Kategórie

Každá ponúkaná služba musí mať svoju kategóriu, pod ktorú bude patriť.

Nové kategórie vytvárame v spodnej časti obrazovky vložením názvu a uložením. Následne kategórii určujeme ďalšie špecifikácie.

 

V rámci špecifikácie kategórii určujeme, kde sa daná kategória bude zobrazovať a komu ju budeme ponúkať a to volíme prostredníctvom označenia možností v stĺpcoch:

Ak ide o povinnú platenú službu spojenú s pobytom (napr. Závrečné upratovanie), neoznačujeme žiaden stĺpec, ale to, že ide o povinnú zložku účtu určíme priamo v špecifikácii služby

V ostatných prípadoch, ak ide o kategóriu služieb dobrovoľne voliteľných vyberáme:

 • Pobyty, ak chceme, aby sa služby ponúkali hosťom pri rezervácii pobytu
 • Služby zdarma, ak ide o služby, za ktoré hosť neplatí nič navyše
 • On board, ak chceme ponuku služieb zobraziť v aplikácii hosťa po prihlásení na svoj účet
 • Služby - ak chceme zobraziť služby v systéme pre zamestnancov na recepcii
 • Timi, ak služby ponúkame na webe aj pre neubytovaných hostí, čiže širokej verejnosti
 • Preklad využívame pre jazykové mutácie
 • Formulár využívame v prípade, že potrebujeme od hostí nejakú formu potvrdenia(napr. potvrdenie o dobrom zdravotnom stave), prípadne ho chceme o niečom dopredu informovať
 • Detail: V tejto časti vkladáme obrázok k službe, prípadne podporujeme predaj ďalších služieb prostredníctvom vloženia textu do  Upselling text. Ak službu prepojíme s inou kategóriu pre upselling, otvorí sa zákazníkovi nové okno pre možnosť objednávky ďalšej služby.

Služby

V záložke Služby→Služby vytvárame už konkrétne služby pre zákazníka. 

V prvom rade si vyberieme kategóriu, ktorú sme si vytvorili v prvom kroku a do tejto kategórie vkladáme služby prostredníctvom vytvorenia názvu a uložením.

Následne špecifikujeme detaily pre konkrétnu službu, ako sú:

 • cena
 • trvanie, čiže časový úsek, koľko služba bude trvať
 • preklad, čiže jazykové mutácie
 • detail, kde sa nastavujú presné parametre ponúkaných služieb. Tejto problematike sa bližšie venujeme v článku "Ako si správne nastaviť parametre služieb"

Doplnkové priestory

Posledným základným nastavením pri službách je zadefinovanie priestorov, kde sa služby budú ponúkať. 

V tejto záložke si určíme v prvom kroku strediská tzv. "logické" skupiny, do ktorých budú jednotlivé priestory patriť. Následne vytvárame priestory do vytvorených konkrétnych stredísk.

Strediská aj priestory vytvárame v záložke "Pridať"

Následne sa nám vytvoria zoznamy stredísk a zoznamy priestorov, kde bližšie priestory špecifikujeme.

Zobraziť - ak chceme priestor mať viditeľný v ponuke

Rezevácia / Podujatia / Kongres - vyberáme jednu z možností, podľa toho či ide o službu ponúkanu individuálne počas dňa / službu vzťahujúcu sa na určitú hodinu / kongres

Detail - tu nastavujeme :

 • názov a názov pre web
 • konkrétne časy prevádzkovanie služby,
 • počet osôb, ktoré sa môžu služby zúčastniť v jednom čase
 • správanie sa kalendára - nastaviť zatvorené/nastaviť otvorené (je na uvážení, ktorý model je pre prevádku výhodnejší, či je väčšinou služba neponúkaná a otvoríme ručne len konkrétne dni, alebo je služba stále  otvorená, len napríklad v nedeľu ju zatvorím)
 • Kategórie služieb - priradíme miestnosti nami vytvorenú kategóriu
 • Neponúkať čas - v prípade služby ponúkanej cez rezervačný kalendár je možné zamedziť časy, kedy nechceme ponúkať vstup. V ukážke sme označili,kedy nechceme ponúkať vstup do telocvične

 • Prepojiť - ak máte napríklad viac druhov masáží, ktoré sa robia v jednom priestore, musíte služby prepojiť, aby sa nám miestnosť zablokovala a neponúkali sa iné služby v tejto miestnosti, ak je miestnosť v danom čase už obsadená