Ako si správne nastaviť parametre služieb

 

Po vytvorení názvu služby a jeho kategórie vchádzame do "Detailu" služby (ceruzka) tu sa nastavia základné parametre konkrétnej služby.

Zobraziť : Služba sa zobrazí v ponuke na webe

Nepredávať v aktuálny deň: Ak si potrebujeme nastaviť k službe napr. personál deň dopredu, môžme zablokovať predaj služby v aktuálny deň

Zobrazenie v zozname s popisom: Tu je možnosť si vybrať, či sa nám služby v úvodnej stránke zobrazí vo väčšom okne už aj so základným popisom (Popis vkladáme do Parexu), alebo sa bude zobrazovať len úvodná fotka a možnosťou vstupu do služby, kde sa klient dozvie viac

Nezobrazovať ako samostatnú službu: Ak sa služba môže ponúkať len v kombinácii s inou službou. Nie je ponúkaná samostatne.

Nepočítať do ceny pobytu vo web bookingu: Táto možnosť sa týka len miestneho poplatku (Či má alebo nemá byť hradený spolu s ubytovaním pri rezervácii)

Max. počet dní vopred: Maximálne koľko dní dopredu dáte klientovi možnosť spraviť si rezerváciu tejto služby. Napríklad stôl v reštaurácii sa dá objednať len 14 dní dopredu. Ostatné dni v kalendári budú zablokované.

Jednotka: voľba jednotky napr. Vstup, kus a časové trvanie služby

Typ zúčtovania: býber z možnosti, či sa bude účtovať poplatok za osobu/ prípadne pre 1 izbu

Povinný poplatok: Ak je služba povinná (Upratovanie po odchode)

Daň: Týka sa  miestného poplatku

Izba: Výber z izieb, pre ktoré sa služba ponúka

Položka poklade: Výber z možnosti:

  • Pokladňa - Ak chceme položku vedieť zúčtovať na pokladni
  • Kalkulácia - Ak potrebujeme službu naviazať aj na sklad, kde sa nám odpíše nejaký tovar alebo surovina

Ak by sme chceli cenu služby rozlišovať v čase alebo v závislosti od veku, zadávame rôznu cenu pre rôzne varianty v nasledujúcom okne a dáme uložiť:

Na záver je možné služby nakombinovať s inými službami cez možnosť "Prepojené služby; prípadne obmedziť niektoré možnosti výberu miestností,kde sa môže služba ponúkať pomocu možnosti "Neponúkať miestnosti"

Možnosť vložiť obrázok k ponuke služby je na konci záložky detailu izby.