Ako ponúknuť raňajky alebo večere v druhom kroku rezervácie?

Všetky služby v druhom kroku online rezervácie sa nastavujú v záložke Služby. Ak chcete raňajky alebo večere ponúkať dobrovoľne v druhom kroku rezervácie, postupujte takto:

  • Vytvorte si kategóriu služieb "Raňajky" a "Večere" (s ilustračnou foto, odporúčame max. 1200px fotografiu na šírku)
  • Vo vytvorenej kategórii si vytvoríte službu 
  • Nastavíte parametre, ceny podľa veku osôb, spôsob zúčtovania, prepojenie na položku pokladne 
  • Aktivujete v ktorej cenovej kategórii alebo pri ktorom pobytovom balíku sa daná služba má ponúknuť 

Výsledok bude nasledovná ponuka v druhom kroku:

1. Vytvorenie kategórie a aktivácia pre online rezervácie

Checkbox pobyty znamená online rezervácia vo web bookingu, checkbox On board znamená, že chceme hosťom umožniť dokúpiť si túto službu aj dodatočne v správe jeho rezervácie aj po dokončení online rezervácie. 

2. Vytvorenie služby a nastavenie typu zúčtovania a cien podľa veku hostí

Príkladom na obrázku nižšie sú raňajky, zúčtované pre každú osobu a noc, v inej cene pre deti od 4 - 12 rokov a od 13 rokov po dospelú osobu. Raňajky je možné aj aktivovať/deaktivovať pre rôzne kategórie izieb a prepojiť s rôznou položkou pokladne (raňajky dieťa/raňajky dospelý). 

Ak by ste raňajky ponúkali v inej forme, napr. raňajkový balík, môžete nastaviť aj voľný typ zúčtovania (bez nastavenia), čo znamená voľný výber počtu kusov raňajkových košov z pohľadu zákazníka alebo typ zúčtovania "izba/noc" v cene celého raňajkového koša. Prvý spôsob predá taký počet raňajkových košov, koľko si klient vyberie sám, druhý spôsob mu presne vypočíta cenu za celý pobyt a raňajkový kôš na každé ráno pobytu.

Aktivácia doplnkovej služby na úrovni cenovej kategórie alebo balíka

Ak používate aj cenové kategórie alebo pobytové balíky, v ktorom sa daná služba už nachádza v cene pobytu, nechceme ju opätovne ponúkať na výber v druhom kroku. Ak máme cenový variant bez stravy, tak mu môžeme aktivovať možnosť dokúpenia stravy v druhom kroku rezervácie. 

V prípade cenovej kategórie na obrázku nižšie "Last minute - tajná ponuka s raňajkami" neaktivujeme službu "Bohaté raňajky", pretože je už zahrnutá v samotnej cene pobytu. Ale aktivujeme možnosť dokúpenia si večere počas pobytu v druhom kroku online rezervácie.