Hromadná editácia cien

Hromadná editácia cien slúži na čo najjednoduchšiu a časovo nenáročnú úpravu cien v konkrétnom období a pri konkrétnych kategóriach izieb. Ide o úpravu cien priamych rezervácii (Cena na webe) ale rovnako aj na ubytovacích portáloch v systéme označovaná ako "Cena pre portály" alebo "Cena pre channel manager". 

Ak v ubytovaní pracujete s viacerými kategóriami, pre jednoduchšiu cenotvorbu je možné nastaviť matematické prepojenia medzi jednotlivými kategóriami izieb a apartmánov. Ak si napr. Dvojlôžkovú izbu nastavíte ako základnú izbu a následne prepojíte matematický prepočet - vzťah na ďalšie kategórie izieb, pri každej úprave ceny dvojlôžkovej izby sa vám automatický prepočíta aj cena na prepojených izbách. Tento vzťah si nastavujete v záložke Ubytovanie - Izby. Matematický prepočet je možné previazať cez % navýšenie = násobok alebo cez absolútnu hodnotu v EUR. 

 
 

Hromadná editácia

Ceny hromadne editujeme v záložke Booking → Hromadná editácia

V tejto záložke hromadne editujeme ceny všetkých konkrétnych kategórii izieb (Jednolôžková, dvojlôžková....), ktoré máme zadefinované v systéme.

Následne určujeme, na ktoré obdobie ideme ceny nastavovať a či sa to bude týkať všetkých dní v týždni, alebo nastavujeme ceny len na víkend a podobne.

V nastavení cien určujeme:

 • Nastaviť prepojené kategórie: zadávame, ak chceme aby sa zmena ceny odzrkadlila aj v iných kategóriach izieb
 • Cena Channel manager: cena dostupná na ubytovacích portáloch
 • Cena Web Booking: cena na našom webe

 

Komplexné nastavenia

V záložke "Komplexné nastavenia" hromadne editujeme ďalšie limity pre predaj cez online booking:

 • Min Stay: Ak chceme obmedziť dĺžku pobytu, napr. pobyt na minimálne 2 noc , tak zadáme "2"
 • Ignorovať prístelky: Po zadaní tohto poľa, nie je možné uskutočniť pobyt s prísteľkami. Pobyt je možné si rezervovať len na pevné lôžka
 • Prístelok do 3 rokov (4-14 rokov, 15 a viac rokov): Určujeme príplatok za stravu alebo prístelku podľa veku osoby, pre ktorú je prístelok určený

V ďalších nastaveniach máme možnosť vypnúť alebo zapnúť ďalšie cenové varianty v období, kedy ceny editujeme. Ide o varianty, ktoré sme si vytvorili v priečinku Ubytovanie → Izby → Pridať cenový variant, v predchádzajúcej kapitole - Práca s cenovými kategóriami

 • Vypnúť základnú cenu:
 • Iba balíky: v tomto období bede možé objednať si iba pobytové balíky
 • Nevratná rezervácia - bez možnosti storna: vypneme možnosť storna pobytu
 • Ubytovanie s polenziou: pri rezervácii bude možné objednať si pobyt aj s polpenziou a doráta cenu polpenzie
 • Last minute: možnosť zníženej ceny, podľa našich nastavení pri Last minute variante
 • Ultra first minute: možnosť zníženej ceny, podľa našich nastavení pri Ultra First minute variante
 • Vypnutie predaja: Ak chcete úplne vypnúť predaj na niektorých izbách, tak v konkrétnej izbe na konkrétnom dátume treba nastaviť vypnutie aj na webe aj na Booking.com (BC):

 

Takto nastavené požiadavky uložíme a všetky  sa zobrazia  v našom kalendári v priečinku Booking → Ceny a dostupnosť 

V spodej časti tohto priečinka môžme vykonávať ďalšie hromadné matematické úpravy v absolútnej alebo % väzbe na základné ceny.

Tejto problematike sme sa rovnako venovali v kapitole Práca s cenovými variantami