Cena prístelky

Izby v ubytovacom zariadení môžu mať pevné lôžka alebo aj prístelku. Ide zvyčajne o rozkladateľnú prídavnú posteľ(gauč), ktorá nie je plnohodnotným lôžkom, preto jej určujeme spravida nižšiu hodnotu, ako je hodnota pevného lôžka.

Pre správne nastavenia ceny prístelky potrebujeme nastaviť:

  1. Počet prísteliek na izbe
  2. Vekovú hranicu pre prísteľky
  3. Cenu prísteľky
  4. Cenu stravy pri prístelkách
  5. Navýšenie ceny v pobytovom balíku, ak ponúkame v rámci balíčka možnosť prísteľky

Počet prísteliek na ubytovacej jednotke

Koľko má izba prísteliek určujeme v základnom nastavení izbieb. (Ubytovanie → Izby → Detail izby)

Prísteľky sa nerátajú do úplného obsadenia izby. Úplné obsadenie izby berie do úvahy len pevné lôžka.

Vekové hranice

Najmä pri strave je samozrejmosťou prihliadať pri cene služby na vek dieťaťa. Vekové nastavenia pre celý systém Ellipse sa nastavujú v nastaveniach Booking engine (Hotel → Nastavenia → Booking engine)

V riadku "Vekové hranice" prepíšete vekové hranice podľa vlastných požiadaviek a dáte uložiť.

Cena prístelky

Následne cenu prísteľky zadávame prostredíctvom Hromadnej editácie (Booking → Hromadná editácia → Komplexné nastavenia)

Cena stravy pre dieťa na prístelke

Cenu stravy pre dieťa na prístelke určujeme v cenových variantoch ( Booking → Ceny a dostupnosť → Cenový variant), kde môžeme rozdeliť ceny stravy podľa prvotných nastavení vekových kategórii:

Ceny prísteliek v pobytovom balíku

Dávame do pozornosti, že aj keď si zostavujete pobytový balík s cenymi Flexirate podľa kalendára, je potrebné dopočítať cenu za prístelku do ponúkaného balíka!

To znamená, že pre každú vekovú kategóriu na prístelke je potrebné prepočítať, o koľko sa balík navýši, ak si doobjednajú hostia pobyt na prístelke. Urobíte tak v záložke Balíčky → Balíčky → Ceny → Výber konkrétnej izby