Základné nastavenia pre E-shop

Modul E-shop umožňuje kombinovaný online predaj produktov na vašej webovej stránke.

Do online predaja si môžete ponuku aktivovať rovnako ako pri Foodie v priečinku Pokladňa → Nastavenia

Zoznam položiek

V zozname položiek sa nachádzajú všetky položky konkrétnej pokladne. Ak položky chceme aktivovať na predaj prostredníctvom Foodie alebo E-shopu, zaškrtneme daný check box. 

Ďalšie možnosti sú nasledovné:

1. Novinka: Ak ide o aktuálnu novinku v predaji a chcete na to upozorniť → zaškrtnite check box NOVINKA. Zobrazovať na webe sa to bude nasledovne:

2. Bonovacia tlačiareň → ktorý úsek sa má postarať o prípravu objednaného jedla (využíva hlavne modul Foodie)

3. Zapnúť limit → ponuka sa vypne z online predaja, ak už nebude tovar na sklade (kusový predaj), alebo ak sa predá vopred stanovený počet porcií (kalkulácie jedál)

Eshop kategórie

V tejto záložke je možné nastaviť si aktívny upselling (podsúvanie dodatočných položiek klientovi na kúpu), alebo nastaviť jednoduchý predaj denného menu (polievky, nápoj zdarma k dennému menu)

1. Položky zdarma - nastavujete, ktoré položky sa majú k danej kategórii ponúkať na výber zdarma

2. Položky na dokúpenie - nastavujete, ktoré položky sa majú zákazníkovi ponúknuť na dokúpenie 

Zobrazenie na webe:

Eshop nastavenia

  • V tomto bode pre zákazníkov nastavejete formu doručenia, spôsob platby a cenu zvolenej alternatívy. 
  • Položky účtu, ktoré sa majú naťažiť pri zvolenom spôsobe platby a doručenia

1. Povoliť - označený spôsob bude aktívny na webe

2. Text - popis , prípadne inštrukcie pre zákazníka pri zvolenom spôsobe platby

3. Ceny - cena ponúknutej služby, ktorú zákazník zaplatím pri jej zvolení