Základné nastavenia Foodie

Modul Foodie umožňuje kombinovaný online predaj jedál a nápojov prostredníctvom donášky, prípadne pre predaj "take away" na hotelovú izbu.

Do online predaja si môžete ponuku aktivovať v priečinku Pokladňa → Nastavenia

Zoznam položiek

V zozname položiek sa nachádzajú všetky položky konkrétnej pokladne. Ak položky chceme aktivovať na predaj prostredníctvom Foodie alebo E-shopu, zaškrtneme daný check box. 

Ďalšie možnosti sú nasledovné:

1. Novinka: Ak ide o aktuálnu novinku v predaji a chcete na to upozorniť→ zaškrtnite check box NOVINKA. Zobrazovať na webe sa to bude nasledovne:

2. Bonovacia tlačiareň → ktorý úsek sa má postarať o prípravu objednaného jedla

3. Zapnúť limit → ponuka sa vypne z online predaja, ak už nebude tovar na sklade (kusový predaj), alebo ak sa predá vopred stanovený počet porcií (kalkulácie jedál)

 

Foodie kategórie

V tejto záložke je možné nastaviť si aktívny upselling (podsúvanie dodatočných položiek klientovi na kúpu), alebo nastaviť jednoduchý predaj denného menu (polievky, nápoj zdarma k dennému menu)

1. Položky zdarma - nastavujete, ktoré položky sa majú k danej kategórii ponúkať na výber zdarma

2. Položky na dokúpenie - nastavujete, ktoré položky sa majú zákazníkovi ponúknuť na dokúpenie 

Zobrazenie na webe:

 

Foodie nastavenia

  • V tomto bode si generujete QR kody izieb na online predaj priamo z hotelovej izby, prípadne QR kody stolov priamo v reštaurácii pre objednávky od stola.
  • Pre zákazníkov nastavejete formu doručenia, spôsob platby a cenu zvolenej alternatívy. Prípadne možnosti platby pri objednávkach na hotelovú izbu , či objednávkach od stola priamo v reštaurácii.
  • V spodnej časti záložky sú nastavenia prevázdkovej doby pre online predaj

 

1. Povoliť - označený spôsob bude aktívny na webe
2. Text - popis , prípadne inštrukcie pre zákazníka pri zvolenom spôsobe platby
3. Ceny - cena ponúknutej služby, ktorú zákazník zaplatím pri jej zvolení

 

Pre potreby overania správnosti použitého QR kódu môžete do volania pridať parameter ?returntable alebo ?returnroom, ktoré vám u URL zobrazí číslo izby alebo číslo stola, ktoré je zašifrované v QR kóde.