Vybavené objednávky na výdajných miestach - Gastro

Url pre volanie API rozhrania

https://DOMENA-WEBU/api/regorders/

Overenie spojenia

Pre overenie spojenia sa používa Base HTTP Autentifikácia. Parametre pre prihlásenie (meno a heslo) nastavuje používateľ systému Ellipse v administrácii. Pre produkčné prostredie je potrebné v administrácii povoliť IP adresu pre vzdialený dopyt. Podpora je dostupná na office@horecagroup.sk.

Aktuálne objednávky na bonovačky

Volanie typu GET. Povinne parametre: type=(string)all Nepovinný parameter: fromid=(int).

  • all - vracia vsetky objednávky aktuálneho dňa, vzor: https://DOMENA-WEBU/api/regorders/?type=all
  • fromid - vracia všetky objednávky od zadaného id, vzor: https://DOMENA-WEBU/api/regorders/?type=all&fromid=7338

Odpoveď pri úspešnom volaní je pole všetkých položiek:
{
    "id": "7338",
    "bill": "4329",
    "bon": "95374911",
    "billitem": "15587",
    "printer": "1",
    "name": "Hov. steak s pečenou paprikou 200g",
    "prepare": "2",
    "doadd": "2023-09-22 11:28:31",
    "doclo": "2023-09-22 11:46:22"
}

Popis dát

  • ID - jedinečné ID objednanej položky
  • bill - číslo dokladu na kase
  • bon - ID objednávky odoslanej z kasy (čašník môže jeden účet doobjednávať na viac krát)
  • printer - ID bonovačky / výdajného miesta 
  • name - názov položky
  • prepare - nadobúda hodnoty 0 = nová, 1 = pripravuje sa, 2 = vydaná
  • doadd - čas pridania položky 
  • doclo - čas vydania položky