Stav hotelového účtu

Aktuálne položky na hotelovom účte – card items

GET - povinné parametre: type=(string)card
POST - povinné parametre resid - (integer) id rezervacie, token z volania getreservation

https://demo.ellipsecloud.com/api/stays/?type=card

Odpoveď:

{
  "card":
   [{
      "id": "7941",
      "idroom": "43",
      "name": "Ubytovanie",
      "price": 704.55,
      "pricevat": 775,
      "lot": "1"
},
{
      "id": "8196",
      "idroom": "0",
      "name": "Jóga pre pokročilých",
      "price": 41.67,
      "pricevat": 50,
      "lot": "20"
}],
"deposit": 100
}

card - polozky účtu pripravené na úhradu,
deposit - dostupná záloha, ktorá bola predplatená vopred a očakáva sa odpočet vo vyúčtovacom doklade

Chybové hlášky
{"error":"No reservation found"} – rezervácia nebola nenájdená

Vytvorenie fiškálneho dokladu - paybill

GET - povinné parametre: type=(string)paybill
POST - povinné parametre: resid (integer) ID rezervácie, token: (string) overenie z volania getreservation, carditems: (array) id poloziek card z volania card, deposit: (integer) suma pre odpočet záloh z volania card, totalamount: (integer) celkom uhradená suma, paymentid: (integer) identifikátor spôsobu platby 2 - karta, 3 - hotovosť, ekasaid: (string) identifikátor platby v sistéme ekasa

Vzor POST volania

{
   "resid":"2000697",
   "token":"YjlGQ3lNdWRuTTdwSDVIY00wbUYwUT09",
   "carditems":[8216,8217],
   "deposit": 80,
   "totalamount": 328.90,
   "paymentid": 2,
   "ekasaid": "O-A51DAE2D046C42729DAEFF046C7-TEST"
}

Odpoveď

{ "status": "Success" }

Chybové hlášky

{"error":"Ekasa ID"} - chýba identifikátor platby z ekasa
{"error":"No reservation found"} - rezervácia sa nenašla
{"error":"One or more items do not match"} - nenašli sa položky hotel card
{"error":"Deposit"} - záloha nie je dostupna v zadanej hodnote
{"error":"Bill not created"} - nepodarilo sa vytvoriť účet v systéme Ellipse
{"error":"Payment not logged"} - nepodarilo sa zaznamenať úhradu účtu v systéme Ellipse