Check-in a uloženie údajov hostí

Slúži na ubytovanie a uloženie údajov hostí. Pre korektne fungovanie je potrebny token z volania getreservation

GET - povinné parametre: type=(string)persons

https://demo.ellipsecloud.com/api/stays/?type=persons

Povinné parametre POST: resid(int), token(string), persons(array).
Povinne parametre poľa persons: idroom(int) + povinné parametre pre kompletny checkin z pohladu hotela, ich správnost a úplnosť nie je v tomto volaní kontrolovaná. Ak pole persons obsahuje id(int) z volania getreservation, budú uložené údaje zmenené - UPDATE, ak pole persons neobsahuje id(int), bude vytvorený nový záznam. Pre odstránenie osoby z rezervácie pole persons obsahuje parameter deleted(int) = 1.

POST - vzor volania

{
"resid": "2000586",
"token": "ZTdocCttbHdiZSthTzFWT3RONnppUT09"
"persons": [
   { "idroom": "4748",
     "id": "3904",
     "children": "Dieťa",
     "sex": "Pohlavie",
     "name": "Meno",
     "surname": "Priezvisko",
     "born": "1800-02-01",
     "email": "E-mail",
     "idcard": "Pas * Op",
     "car": "ŠPZ auta",
     "arrival": "2022-03-14",
     "departure": "2022-03-19",
     "address_1": "Ulica a číslo",
     "address_2": "Mesto",
     "address_3": "PSČ",
     "country": "Štát",
     "contact": "Telefón",
     "id_board": "Stravovanie",
     "text": "Poznámka",
     "taxfree": "Osoba oslobodená od dane",
     "notice": "Hlásenie pobytu cudzinca",
     "first_name": "Rodné meno",
     "birth_place": "Miesto narodenia",
     "birth_country": "Krajina narodenia",
     "citizenship": "Štátna príslušnosť",
     "resident_abroad_1": "Bydlisko v zahraničí",
     "resident_abroad_2": "Bydlisko v zahraničí",
     "resident_abroad_3": "Bydlisko v zahraničí",
     "purpose": "Účel pobytu",
     "passport": "Pas",
     "visa_1": "Vízum 1",
     "visa_2": "Vízum 2" },
 {"idroom": "4749", "id": "3907"}
]
}

Odpoveď je pole ulozenych parametrov

{
"persons":
   { "3904":
     { "children": 0,
       "sex": 0,
       "name": "Meno",
       "surname": "Priezvisko",
       "born": "1800-02-01",
       "idcard": "Pas * Op",
       "car": "ŠPZ auta",
       "arrival": "2022-03-14",
       "departure": "2022-03-19",
       "address_1": "Ulica a číslo",
       "address_2": "Mesto",
       "address_3": "PSČ",
       "country": "Štát",
       "contact": "Kontakt",
       "text": "Poznámka",
       "id_board": 0,
       "taxfree": 0,
       "notice": 0,
       "first_name": "Rodnné meno",
       "birth_place": "Miesto narodenia",
       "birth_country": "Krajina narodenia",
       "citizenship": "Štátna príslušnosť",
       "resident_abroad_1": "Bydlisko v zahraničí",
       "resident_abroad_2": "Bydlisko v zahraničí",
       "resident_abroad_3": "Bydlisko v zahraničí",
       "purpose": "Účel pobytu",
       "passport": "Pas",
       "visa_1": "Vízum 1",
       "visa_2": "Vízum 2" },
   "3907": "Undefined error" },
"status": "Done with errors" }

Chybové hlášky
{"error":"No data for persons"} - pole parametrov osoby je prázdne
{"error":"No reservation found"} - rezervácia nebola nenájdená
{"error":"Room error"} - izba uvedena v osobe nebola v rezervacii najdena
{"error":"Person error"} - osoba nebola najdena v rezervacii alebo chyba izby

 

Dostupné nastavenia pohlavia – sex

GET - povinné parametre: type=(string)sex

https://demo.ellipsecloud.com/api/stays/?type=sex

Odpoved je pole id a name.

 

Dostupne sposoby stravovania – board

GET - povinné parametre: type=(string)board

https://demo.ellipsecloud.com/api/stays/?type=board

Odpoved je pole id, name,
breakfast - true = obsahuje ranajky,
lunch - true = obsahuje obed,
dinner - true = obsahuje veceru.

Krajiny – country

GET - povinné parametre: type=(string)country

https://demo.ellipsecloud.com/api/stays/?type=country

Odpoved je pole id, name, alpha3,
home - true = domáca krajina,
visum - true = potrebné vízum.

Rezervácia – partner pokladňa

Nastaví ID partnera pokladne pre rezerváciu. Použije sa pri vytváraní dokladov na firmu.
GET - povinné parametre: type=(string)partner, resid=(int) id rezervácie, action(string)=get/set - get vrati id  / set nastavuje id, idpartner(int) povinné pri action=set, obsahuje
id partnera (https://docs.ellipsecloud.com/prenos-dokladov-a-faktur/).

https://demo.ellipsecloud.com/api/stays/?type=partner&resid=2000586&action=set&idpartner=12345

Súvisiace volania:

  • existujúci partneri (fakturačné profily) https://docs.ellipsecloud.com/prenos-dokladov-a-faktur/#partners
  • pridanie nového partnera https://docs.ellipsecloud.com/prenos-dokladov-a-faktur/#addnewpartner